Mukundnagar, Gultekdi Pune - 411037, India
tmvshaleyaprasar@gmail.com
०२०-२४४०३०४३/९०/९९७५१९२७६५

विविध विषय समिती अध्यक्ष व सदस्य

विविध विषय समिती अध्यक्ष व सदस्य

Separated they live in. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country

इंग्रजी

डॉ. उमेश प्रधान

अध्यक्ष

सदस्य

मा. सुषमा जोशी
मा. शैलजा गोडांबे
मा. सायली बापट
मा. शैलेश बर्गे
मा. प्रज्ञा पाटील
मा.हर्षा पिसाळ

गणित

डॉ.भावना जोशी

अध्यक्ष

सदस्य

मा. माधुरी मोने
मा. ज्योती महाजन
मा. वैशाली गोसावी
मा. सचिन बटवाल
मा. जयश्री सावंत
मा.हर्षा पिसाळ

मराठी

मा.श्रीराम कुलकर्णी

(सल्लागार)

अंजली कर्वे

अध्यक्ष

सदस्य

मा. सोनाली पाटील
मा. प्रिती कोंड
मा. कल्याणी बापट

विज्ञान

डॉ. दिलीप देशमुख

अध्यक्ष

सदस्य

मा. रोहिदास एकाड
मा. लयका पटेल
मा. संजय रसाळ
मा. संज्योत चव्हाण

हिंदी

मा. वृंदा पवार

अध्यक्ष

सदस्य

मा. वैशाली गायकवाड

संस्कृत

मा. धनश्री शेजवलकर

अध्यक्ष

सदस्य

डॉ. हेमा डोळे
डॉ. अंबरीष खरे
मा. विनया देव
मा. लिना सबनीस
मा. रोहिणी गोगटे

नृत्यकला - भरतनाट्यम्‌

डॉ. स्वाती दातार

अध्यक्ष

सदस्य

मा. उमा टिळक
मा. केतकी वाळुंजकर
मा. श्रृती पंडीत
मा. प्रमद्‌वरा कित्तुर
मा. स्नेहल कळमकर
मा. अनुया जोशी

नृत्यकला - कथक

मा.शिल्पा दातार

अध्यक्ष

सदस्य

डॉ. विदुला कुडेकर
मा. निलीमा हिरवे
मा. आस्था कार्लेकर
मा. आभा औटी

लोकनृत्यकला

मा. आस्था कार्लेकर

अध्यक्ष

सदस्य

मा. वैशाली गायकवाड
मा. गणेश उपाध्ये
मा. स्वाती मुळे